Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Υγεία

Η BMR Customs Brokers εξυπηρετεί τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού για φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα, διαγνωστικά αντιδραστήρια, ιατρικό εξοπλισμό και αναλώσιμα μέχρι μοσχεύματα και άλλα υγειονομικά προϊόντα. Κατανοούμε την κρίσιμη φύση αυτών των προμηθειών και την ανάγκη για αποτελεσματικές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής. Η τεχνογνωσία μας διασφαλίζει την απρόσκοπτη διακίνηση αυτών των ζωτικών αγαθών, επιτρέποντας στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να προσφέρουν ποιοτικές ιατρικές λύσεις σε ασθενείς σε όλο τον κόσμο.