Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τελωνειακή Αποταμίευση
Μεταγενέστερη ή μηδενική καταβολή ΦΠΑ και δασμών

Η Τελωνειακή Αποταμίευση είναι ένα καθεστώς που επιτρέπει να φέρνετε τα μη ενωσιακά εμπορεύματα στην Ελλάδα χωρίς την άμεση καταβολή δασμών και φόρων και να τα αποθηκεύετε σε εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές χώρους (αποθήκες αποταμίευσης) για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο τα προϊόντα παραμένουν ασφαλή και εσείς μπορείτε να διεκπεραιώσετε τυχόν υποχρεώσεις χωρίς να επιβαρυνθείτε με επιπλέον κόστη. 

Η καταβολή των αντίστοιχων δασμών και φόρων θα γίνει όταν βγάλετε όλα ή μέρος των εμπορευμάτων σας από την αποθήκη προς διάθεση στην εγχώρια αγορά, ενώ αν επιλέξετε να τα αποστείλετε σε άλλη κοινοτική χώρα με την ένταξή τους στο Καθεστώς 42, τότε θα πληρώσετε μόνο τους τυχόν δασμούς. Αν τα αποταμιευμένα εμπορεύματα εξαχθούν σε τρίτη χώρα, τότε δεν θα καταβάλλετε ούτε δασμούς, ούτε φόρους.

 
Ποιοι θα χρησιμοποιήσουν το καθεστώς της Αποταμίευσης

Η Τελωνειακή Αποταμίευση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει εμπόρους αλλά και διαμετακομιστικά κέντρα. Συγκεκριμένα, την Τελωνειακή Αποταμίευση μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

  • Διαμετακομιστικά κέντρα στην Ελλάδα
  • Εισαγωγείς που δεν έχουν βρει ακόμα αγοραστή
  • Εισαγωγείς που δεν διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα για την άμεση πληρωμή δασμών και φόρων
  • Εισαγωγείς που θέλουν προστασία από δασμούς ποσόστωσης
Τι αναλαμβάνουμε για εσάς

Στην BMR Customs Brokers έχουμε μεγάλη εμπειρία και εξοικείωση με το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης αλλά και τον συνδυασμό του με άλλα καθεστώτα. Αυτό μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε τα εμπορεύματά σας να αποσταλούν στην αποταμιευτική αποθήκη μετά την άφιξή τους στο τελωνείο και να σας προτείνουμε το κατάλληλο καθεστώς για την έξοδό τους από την αποθήκη. Συγκεκριμένα, οι εκτελωνιστές μας:

  • Θα υποβάλουν τη διασάφηση αποταμίευσης για να εισέλθουν τα εμπορεύματα στην αποθήκη.
  • Θα υποβάλουν τη σχετική διασάφηση ώστε να εξέλθουν τα εμπορεύματα από την αποθήκη. 
  • Θα σας συμβουλέψουν και θα σας προτείνουν αξιόπιστες αποθήκες αποταμίευσης αλλά και εταιρίες που θα μεταφέρουν τα εμπορεύματά σας σε αυτές.
  • Αναλαμβάνουν τη λογιστική παρακολούθηση του αποθέματος των προϊόντων σας που είναι σε αποταμιευτική αποθήκη (ανάλυση μέχρι και σε επίπεδο κωδικού είδους).
Μετάβαση στο περιεχόμενο