Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κοινοτική αποστολή
«Εξαγωγή» προς κράτη-μέλη ΕΕ

Η «εξαγωγή» / αποστολή σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία σχετικά απλή διαδικασία, και δεν απαιτεί ιδιαίτερες τελωνειακές πράξεις. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν την έκδοση των πιστοποιητικών T2 , T2L και T2LF ως απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων για τη μη καταβολή δασμών και φόρων στη χώρα προορισμού. Η έκδοση των παραπάνω εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων, τις χώρες διέλευσής τους και την αξία τους.

Πιστοποιητικό T2L

Το πιστοποιητικό T2L χρησιμοποιείται όταν τα εμπορεύματα δεν εξέρχονται από τη φορολογική επικράτεια της ΕΕ, για παράδειγμα για χώρες όπως η Μάλτα, η Κύπρος ή το Σαν Μαρίνο. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται εάν τα εμπορεύματα μεταφέρονται από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη και για τμήμα της διαδρομής εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ (π.χ. διέλευση από διεθνή ύδατα ή τρίτη χώρα). 

Πιστοποιητικό T2LF

Το πιστοποιητικό T2LF χρησιμοποιείται εάν η χώρα «εξαγωγής» ή/και η χώρα προορισμού, καθώς και τμήματα της διαδρομής μεταφοράς, βρίσκονται μεν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, αλλά όχι στη φορολογική επικράτειά της (π.χ. Κανάριοι Νήσοι).

Η BMR Customs Brokers γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες του διακοινοτικού εμπορίου και μπορεί να σας συμβουλέψει αλλά και να αναλάβει τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση των πιστοποιητικών T2L και T2LF ώστε οι κοινοτικές αποστολές σας να γίνουν με ασφάλεια και ταχύτητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο