Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Υπηρεσίες

θαλάσσιων, αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρομικών φορτίων ή εμπορευμάτων που διακινούνται με άλλο τρόπο (πχ. αγωγοί) σε όλα τα τελωνεία της Ελλάδας

Άμεσος εκτελωνισμός

ευπαθών προϊόντων τη στιγμή της άφιξης / αναχώρησής τους

ενεργειακών, φαρμακευτικών, χύδην φορτίου, έργων τέχνης κ.α.

σε τελωνειακά θέματα

εμπορευμάτων εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας μέσω δικτύου συνεργατών

Μετάβαση στο περιεχόμενο