Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Εκτελωνισμοί
Εκτελωνισμοί για όλα τα τελωνειακά καθεστώτα

Στην BMR Customs Brokers, προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη για όλα τα τελωνειακά καθεστώτα, από συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στα τελωνειακά σας θέματα έως τη διεκπεραίωση του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων σας. Επίσης, μέσω του δικτύου συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε την αποθήκευση και τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την έκδοση αριθμού EORI, του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης στα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είτε πρόκειται για θαλάσσια, αεροπορικά, οδικά, σιδηροδρομικά φορτία ή εμπορεύματα που διακινούνται με άλλο τρόπο (πχ. αγωγοί φυσικού αερίου, ηλεκτρικό δίκτυο), η εμπειρία και η τεχνογνωσία της BMR Customs Brokers είναι η εγγύηση πως τα εμπορεύματά σας θα εκτελωνιστούν χωρίς προβλήματα και θα φτάσουν στον προορισμό τους γρήγορα και με ασφάλεια.

Χαμηλότερη ή και μηδενική καταβολή δασμών και ΦΠΑ

Οι επαγγελματίες πτυχιούχοι εκτελωνιστές μας είναι εξειδικευμένοι στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι κάθε ξεχωριστή σας ανάγκη ικανοποιείται με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Με βαθιά γνώση του αντικειμένου και χρόνια εμπειρίας, σας βοηθάμε να εκσυγχρονίσετε τις τελωνειακές σας διαδικασίες, με προτάσεις ωφέλιμων τελωνειακών καθεστώτων με σκοπό τη χαμηλότερη ή και μηδενική καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Έτσι απελευθερώνεται πολύτιμος χρόνος αλλά και πόροι για να επικεντρωθείτε στις βασικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Εισάγετε τα εμπορεύματά σας με ασφάλεια και ταχύτητα

Αποστολή εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες

Διακίνηση μη εκτελωνισμένων εμπορευμάτων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο