Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Εισαγωγές
Εισαγωγή vs Ενδοκοινοτική Απόκτηση

Στην γλώσσα των τελωνείων το καθεστώς της εισαγωγής αφορά μόνο εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν «εισάγετε» κοινοτικά προϊόντα από την ΕΕ, δηλαδή εμπορεύματα που διακινούνται ελεύθερα εντός της Ένωσης (ενδοκοινοτική απόκτηση), η διαδικασία στο τελωνείο είναι αρκετά απλή (έκδοση Βεβαίωσης Κοινοτικού Χαρακτήρα) έως και μηδενική, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς τους, τις χώρες διέλευσης και την αξία τους.

Μήπως δεν χρειάζεται να πληρώνετε δασμούς και φόρους;

Στην BMR Customs Brokers έχουμε βαθιά γνώση του του δασμολογίου (TARIC) και όλων των τελωνειακών καθεστώτων. Έτσι ταξινομούμε σωστά τα εμπορεύματά σας και σας προτείνουμε το κατάλληλο καθεστώς (π.χ. Καθεστώς 42 , Πολ. 1026, ατέλειες) με σκοπό τη μηδενική καταβολή δασμών και ΦΠΑ στο πλαίσιο που το επιτρέπουν οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Οι υπηρεσίες μας

Εισάγετε τα εμπορεύματά σας με ασφάλεια και ταχύτητα. Οι έμπειροι, καταρτισμένοι επαγγελματίες εκτελωνιστές της BMR Customs Brokers φροντίζουν ώστε να βρίσκονται δίπλα σας και να σας παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση.

Έχοντας την ικανότητα να πλοηγούνται στον περίπλοκο χώρο των τελωνειακών κανονισμών, συνεργάζονται στενά μαζί σας σε κάθε βήμα της εισαγωγής, ελέγχοντας πως έχετε στην κατοχή σας όλα τα απαραίτητα έντυπα και διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ώστε να μειωθούν τυχόν καθυστερήσεις. Επίσης, η μακροχρόνια εμπειρία μας στον χώρο των εκτελωνισμών, μας δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουμε ακόμα και τις πιο περίπλοκες εισαγωγές όπως:

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Τελωνειακή Αποταμίευση
Προσωρινή Εισαγωγή
Βεβαίωση Κοινοτικού Χαρακτήρα
Ενεργητική Τελειοποίηση
Τι αναλαμβάνουμε για εσάς
01
Προκοστολόγηση της εισαγωγής
02
Συντονισμός με το πρακτορείο / μεταφορική εταιρεία για την άφιξη του εμπορεύματος
03
Υποβολή της διασάφησης εισαγωγής με όλα τα απαραίτητα έντυπα
04
Υποστήριξη της εταιρείας σας με τη φυσική παρουσία των εκτελωνιστών μας στο τελωνείο, κατά τη διάρκεια του εκτελωνισμού
05
Επιτάχυνση της διαδικασίας σε περίπτωση φυσικού ελέγχου λόγω πιστοποίησης AEO
06
Πληρωμή δασμών και φόρων
07
Μεταφορά, παράδοση ή και αποθήκευση των εμπορευμάτων σας μέσω των συνεργατών μας
Μετάβαση στο περιεχόμενο