Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Βεβαίωση Κοινοτικού Χαρακτήρα
Βεβαίωση Κοινοτικού Χαρακτήρα για «εισαγωγή» κοινοτικών εμπορευμάτων

Η Βεβαίωση Κοινοτικού Χαρακτήρα (BKX) κατατίθεται στο τελωνείο από τον «εισαγωγέα» όταν «εισάγει» κοινοτικά εμπορεύματα, δηλαδή όταν γίνεται ενδοκοινοτική απόκτηση. Παρόλο που ένα από τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πως τα κοινοτικά προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χωρίς να απαιτείται τελωνειακός έλεγχος, σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να επιβεβαιώνεται ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων ώστε να μη χρειαστεί η καταβολή δασμών και φόρων.

Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν κατά την μεταφορά τους τα εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ για τμήμα της διαδρομής (π.χ. διέλευση από διεθνή ύδατα ή τρίτη χώρα) και μετά επανεισέρχονται σε αυτό. Συνήθως αυτά τα εμπορεύματα συνοδεύονται από το έντυπο T2L και T2 που αποδεικνύουν την κοινοτική καταγωγή τους. Η έκδοση της Βεβαίωσης Κοινοτικού Χαρακτήρα γίνεται με την υποβολή αυτού του εντύπου στο τελωνείο.

Στην BMR Customs Brokers φροντίζουμε για όλες τις τελωνειακές διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση της Βεβαίωσης Κοινοτικού Χαρακτήρα των εμπορευμάτων σας και τη συναλλαγή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο