Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Καταναλωτικά αγαθά (FMCG & FMCD)

Στην BMR Customs Brokers εξυπηρετούμε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών (FMCG – Fast-Moving Consumer Goods & FMCD – Fast-Moving Consumer Durables). Έχουμε μεγάλη εμπειρία στον εκτελωνισμό διαφόρων προϊόντων, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα και οικιακά είδη. Η τεχνογνωσία μας διασφαλίζει ομαλές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής.