Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Έντυπα εξαγωγής

Μια κρίσιμη πτυχή των επιτυχημένων εξαγωγών είναι η συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων ώστε τα εμπορεύματά σας να εξαχθούν με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις ή οικονομική επιβάρυνση. 

Έχοντας βαθιά γνώση των διεθνών εμπορικών κανονισμών και των τελωνειακών διαδικασιών, οι έμπειροι, πτυχιούχοι, επαγγελματίες εκτελωνιστές μας, συμπληρώνουν με ακρίβεια τα απαραίτητα έντυπα. Έτσι σας βοηθούν να εξορθολογήσετε τις εξαγωγικές σας διαδικασίες, να ελαχιστοποιήσετε τις καθυστερήσεις και να κινηθείτε με σιγουριά στις πολυπλοκότητες του διεθνούς εμπορίου.

Μερικά από τα πιο σημαντικά πιστοποιητικά που αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε για εσάς είναι τα παρακάτω
Πιστοποιητικό EUR.1

Απαραίτητο για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και μίας σειράς χωρών για τη μη καταβολή δασμών στη χώρα προορισμού, όταν η αξία των εμπορευμάτων είναι μεγαλύτερη από €6.000 και με την προϋπόθεση ότι διαπιστώνεται η κοινοτική καταγωγή των εμπορευμάτων.

Μεταξύ των χωρών που εκδίδουν EUR.1 είναι η Αλβανία, Σερβία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Ελβετία, Νορβηγία, Ισραήλ, Αλγερία, Αίγυπτος, Λίβανος, Ιορδανία, Καναδάς, Νότιος Αφρική, Μεξικό και το Μαρόκο.

Πιστοποιητικό ATR

Απαραίτητο για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, για την απαλλαγή καταβολής δασμών στη χώρα προορισμού. Το πιστοποιητικό ισχύει για τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.

Φυτοϋγειονομικά (Phytosanitary) και κτηνιατρικά πιστοποιητικά

Αποδεικνύουν ότι οι αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων ή ζώων συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές εισαγωγής στην χώρα προορισμού.

Συνοδευτικό / Ασυνόδευτο Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ / ΑΣΔΕ)

Απαραίτητο για την αποστολή / «εξαγωγή» σε άλλο κράτος-μέλος προϊόντων που υπόκεινται στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο