Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καθεστώς 42
Εισαγωγή με απαλλαγή πληρωμής ΦΠΑ

Το τελωνειακό Καθεστώς 42 είναι μια απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής μη κοινοτικών αγαθών χωρίς την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στο τελωνείο κατά την εισαγωγή, αλλά με την καταβολή του στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο πληρώνετε μόνο το σχετικά χαμηλότερο κόστος του δασμού και αποφεύγετε τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων σας στην Ελλάδα. Ο ΦΠΑ θα αποδοθεί από τον πελάτη σας στην κοινοτική χώρα προορισμού κατά την πώληση, εφόσον πρόκειται για ενδοκοινοτική συναλλαγή.  

Με βάση την πρόσφατη τροποποίηση στη νομοθεσία, το Καθεστώς 42 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα ένδυσης και υπόδησης.

Καθεστώς 42

To Καθεστώς 42 συνδυάζεται με το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης  σε περίπτωση που ο έμπορος δεν έχει ακόμα βρει τον τελικό πελάτη για να πουλήσει τα αγαθά. 

Το Καθεστώς 42 πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν τη γνώση και την τριβή με το τελωνείο. Γι’ αυτό η συνεργασία με την BMR Customs Brokers μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Οι επαγγελματίες εκτελωνιστές μας έχουν βαθιά γνώση του Καθεστώτος 42 και αυτό όχι μόνο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, αλλά σας προστατεύει από πιθανές κυρώσεις ή χρεώσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο