Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ποτά

Στην BMR Customs Brokers εξυπηρετούμε χρόνια τη βιομηχανία ποτών, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων διασφαλίζοντας την ομαλή εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμισή τους, ενώ τηρούμε αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα συμμόρφωσης. Επιπλέον, προσφέρουμε τεχνογνωσία στον χειρισμό των απαιτήσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τα αλκοολούχα ποτά, διασφαλίζοντας ακριβή τεκμηρίωση και έγκαιρη πληρωμή για τη διενέργεια των απρόσκοπτων τελωνειακών διαδικασιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο