Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ποιοί Είμαστε
Ποιοί είμαστε

Στην BMR Customs Brokers είμαστε οι έμπιστοι τελωνειακοί σας αντιπρόσωποι για κάθε συναλλαγή της επιχείρησής σας με τα Ελληνικά τελωνεία. Ιδρυθήκαμε το 1981 με στόχο την παροχή ποιοτικών, εξατομικευμένων, συμβουλευτικών και λειτουργικών λύσεων για εταιρείες, στο χώρο των εκτελωνισμών. Η πολυετής μας εμπειρία αλλά και η συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση των εργαζομένων μας, μας έχουν δώσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία ούτως ώστε να παρέχουμε αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης.

 
Οι υπηρεσίες μας

θαλάσσιων, αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρομικών φορτίων ή εμπορευμάτων που διακινούνται με άλλο τρόπο (πχ. αγωγοί) σε όλα τα τελωνεία της Ελλάδας

Άμεσος εκτελωνισμός

ευπαθών προϊόντων τη στιγμή της άφιξης / αναχώρησής τους

ενεργειακών, φαρμακευτικών, χύδην φορτίου, έργων τέχνης κ.α.

σε τελωνειακά θέματα

εμπορευμάτων εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας μέσω δικτύου συνεργατών

Γιατί να μας επιλέξετε

Για εμάς, στην BMR Customs Brokers, κάθε συνεργάτης είναι ξεχωριστός και σημαντικός. Για αυτό και προσφέρουμε:

  • Εξατομικευμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση.
  • Απρόσκοπτη και ταχεία διεκπεραίωση εκτελωνιστικών εργασιών, χάρη στις άμεσες διασυνδέσεις μας στα τελωνεία και το εξαιρετικό ιστορικό μας.
  • Πιστοποιημένους, πλήρους απασχόλησης εκτελωνιστές
  • Διαφάνεια για όλα σας τα τελωνειακά έξοδα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε φορά που συνεργαζόμαστε, θα έχετε πλήρη γνώση και έλεγχο των δαπανών σας.
  • Εγγύηση ασφάλειας και ποιότητας μέσω της πιστοποίησης AEO και ISO 9001:2015.
Πιστοποίηση ΑΕΟ

Στην BMR Customs Brokers, από το 2011 έχουμε πιστοποιηθεί ως AEOF, Authorised Economic Operator – Full (Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας) που σημαίνει πως είμαστε αξιόπιστος συνεργάτης για τις τελωνειακές σας διαδικασίες. H παραπάνω πιστοποίηση κατατάσσεται στην υψηλότερη βαθμίδα του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ΑΕΟ, δηλαδή την κατηγορία «Τελωνειακές Απλουστεύσεις/Ασφάλεια & Προστασία». Χάρη στην πιστοποίηση, προσφέρουμε σημαντικά οφέλη στους πελάτες μας, όπως ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών τους συναλλαγών, λιγότερους φυσικούς ελέγχους και προτεραιότητα σε περίπτωση ελέγχου καθώς και ευκολότερη πρόσβαση στις τελωνειακές απλουστεύσεις.

Οι αξίες μας

Στην BMR Customs Brokers, οδηγός μας είναι ένα ισχυρό σύνολο αξιών στη βάση του οποίου βρίσκεται η ακεραιότητα. Για εμάς, η ειλικρίνεια και η διαφάνεια είναι δομικά στοιχεία μίας επιτυχημένης επιχείρησης και για αυτό τηρούμε αυτές τις αρχές σε ό,τι κάνουμε, κάτι που αντικατοπτρίζεται στο πελατολόγιό μας και τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας που έχουμε χτίσει με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Σχέσεις που κρατάνε πάνω από 40 χρόνια, με πελάτες μερικές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο