Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενέργεια

Η BMR Customs Brokers προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις εκτελωνισμού για τα ενεργειακά αγαθά. Είτε πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο ή πάσης φύσεως ενεργειακά προϊόντα και παρεμφερή εξοπλισμό, διασφαλίζουμε αποτελεσματικές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, ενώ συμμορφωνόμαστε με τους αυστηρούς τελωνειακούς κανονισμούς. Επιπλέον, παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με τις υποχρεώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα, διασφαλίζοντας ακριβή τεκμηρίωση και έγκαιρη πληρωμή των σχετικών φόρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο