Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ειδικοί Εκτελωνισμοί
Εξατομικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Αν διαχειρίζεστε αγαθά υψηλής αξίας, ευπαθή αντικείμενα, ευαίσθητα υλικά ή ενεργειακά προϊόντα, οι εξειδικευμένες εκτελωνιστικές μας υπηρεσίες, διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των αποστολών σας με όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Εξορθολογίζουμε τη διαδικασία εκτελωνισμού, ελαχιστοποιώντας όποιες καθυστερήσεις και αποφεύγοντας περιττά έξοδα. Επίσης, αναλαμβάνουμε τις τελωνειακές διαδικασίες που απαιτούνται για την προσωρινή εισαγωγή και εξαγωγή, καθώς για την παθητική και ενεργητική τελειοποίηση. 

Εμπιστευθείτε την BMR Customs Brokers για να χειριστεί τις ειδικές εκτελωνιστικές σας ανάγκες με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στις βασικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Κατηγορίες Ειδικών Εκτελωνισμών
Ενέργεια

Στην BMR Customs Brokers κατανοούμε τις μοναδικές απαιτήσεις εκτελωνισμού ενεργειακών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και παραδοσιακές πηγές. Οι επαγγελματίες εκτελωνιστές μας διαθέτουν βαθιά γνώση των ειδικών κανονισμών που απαιτούνται για αγαθά που σχετίζονται με την ενέργεια εξυπηρετώντας εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα του ενεργειακού κλάδου από την παραγωγή μέχρι τη διανομή, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών εμπορίας ενέργειας που δραστηριοποιούνται στο HΕnEX (Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας). Επιπλέον, παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με τις υποχρεώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα.

Είτε πρόκειται για θαλάσσια, αεροπορικά, οδικά φορτία ή εμπορεύματα που διακινούνται μέσω αγωγών και σταθερών υποδομών (φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια κ.α.) η εμπειρία και η τεχνογνωσία της BMR Customs Brokers στον τομέα του εκτελωνισμού ενέργειας, είναι η εγγύηση πως τα εμπορεύματά σας θα εκτελωνιστούν χωρίς προβλήματα και θα φτάσουν στον προορισμό τους γρήγορα και με ασφάλεια.

Εφοδιασμός Πλοίων & Αεροσκαφών

Στην BMR Customs Brokers αναλαμβάνουμε όλες τις εξειδικευμένες τελωνειακές διαδικασίες που απαιτούνται για τον εφοδιασμό πλοίων, κρουαζιερόπλοιων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών κ.λπ. με τρόφιμα, καύσιμα και διάφορα άλλα εφόδια.

Οι έμπειροι, επαγγελματίες εκτελωνιστές μας γνωρίζουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση των κατάλληλων παραστατικών εφοδιασμού ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και να αποφεύγετε περιττά έξοδα καθώς χρησιμοποιούν τις σχετικές δασμολογικές ελαφρύνσεις.

Ευπαθή Αγαθά
(έργα τέχνης, αντίκες, μοσχεύματα, κλπ.)

Η BMR Customs Brokers αναγνωρίζει τις μοναδικές προκλήσεις που σχετίζονται με τον εκτελωνισμό έργων τέχνης, αντικών καθώς και μη εμπορικών ειδών όπως τα μοσχεύματα. Η ομάδα των έμπειρων επαγγελματιών εκτελωνιστών μας, κατανοεί τους εξειδικευμένους κανονισμούς και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης για αυτά τα ευαίσθητα και πολύτιμα αντικείμενα. Με σχολαστική προσέγγιση, διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τους διεθνείς νόμους, τις άδειες και τις πιστοποιήσεις που αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους και αξιοποιούμε την εκτεταμένη εμπειρία μας και τις ισχυρές μας σχέσεις με τις τελωνειακές αρχές, για να διασφαλίσουμε την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά αυτών των μοναδικών αντικειμένων.

Προσωρινή Εισαγωγή & Εξαγωγή

Στην BMR Customs Brokers αναλαμβάνουμε όλες τις τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και εξαγωγής για επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωρινών μετακινήσεων, είτε πρόκειται για διαφημιστικό, εκθεσιακό, επιστημονικό και παιδαγωγικό υλικό είτε για εμπορεύματα προς επισκευή είτε για εμπορεύματα που συνοδεύονται από Δελτίο ΑΤΑ για απαλλαγή δασμών και φόρων καθώς και την ελάχιστη διαδικασία στο τελωνείο κατά την εισαγωγή – εξαγωγή.

Η έμπειρη ομάδα της BMR Customs Brokers γνωρίζει πολύ καλά όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου ΑΤΑ (Carnet ATA) και αναλαμβάνει τον εκτελωνισμό όλων των φορτίων που συνοδεύονται από αυτό, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διακίνηση των εμπορευμάτων σας εξοικονομώντας περιττά έξοδα.

Δελτίο ΑΤΑ: το διαβατήριο των εμπορευμάτων σας στο διεθνές εμπόριο

Το Δελτίο ATA (Carnet ATA) είναι ένα διεθνές τελωνειακό παραστατικό/τίτλος εγγύησης, το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου. Διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων από τελωνειακής πλευράς αλλά και την προσωρινή εισαγωγή-παραμονή σε ένα κράτος χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Σκεφτείτε το σαν το διαβατήριο της αποστολής σας. Ενημερώνει το τελωνείο ότι τα εμπορεύματά σας εισέρχονται προσωρινά στη χώρα και ότι θα επιστραφούν στη χώρα προέλευσης ή θα αποσταλούν σε άλλη χώρα που έχει υποδείξει ο αποστολέας μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Παθητική & Ενεργητική Τελειοποίηση

Οικονομικότερη μεταποίηση

Στην BMR Customs Brokers παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού για τα καθεστώτα Ενεργητικής και Παθητικής Τελειοποίησης που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, χάρη στην μερική απαλλαγή δασμών.

Ενεργητική Τελειοποίηση

Στην BMR Customs Brokers έχουμε βαθιά γνώση των υπηρεσιών εκτελωνισμού για το καθεστώς Ενεργητικής Τελειοποίησης (προς Επανεξαγωγή) καθοδηγώντας σας ή αναλαμβάνοντας την έκδοση ειδικής άδειας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Το συγκεκριμένο καθεστώς δίνει στις μεταποιητικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εισάγουν πρώτες ύλες από τρίτες χώρες με απαλλαγή πληρωμής δασμών και φόρων, ώστε να τις μετατρέψουν σε τελικά προϊόντα και να τα επανεξάγουν σε χώρες εκτός ΕΕ.

Παθητική Τελειοποίηση

Όπως και με την Ενεργητική Τελειοποίηση, η BMR Customs Brokers προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες Παθητικής Τελειοποίησης (προς Επανεισαγωγή) φροντίζοντας για την έκδοση της κατάλληλης άδειας. Το συγκεκριμένο καθεστώς, επιτρέπει την προσωρινή εξαγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ για μεταποίηση και την επανεισαγωγή των τελικών προϊόντων, με μερική απαλλαγή πληρωμής δασμών ή ολική στην περίπτωση επισκευής ή ανταλλαγής προϊόντος εντός εγγύησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο