Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Search
Services

of freight transported by sea, air, road or rail, or goods moved in other ways (e.g. by pipeline) at all customs offices in Greece

Prompt clearance

of sensitive products at time of arrival/departure

ενεργειακών, φαρμακευτικών, χύδην φορτίου, έργων τέχνης κ.α.

on customs issues

of goods within and outside Greek territory through our network of partners

Skip to content