Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Industries Back up

Καταναλωτικά Aγαθά (FMCG & FMCD)

Στην BMR Customs Brokers εξυπηρετούμε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου Consumer FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) και FMCD (Fast-Moving Consumer Durables). Έχουμε μεγάλη εμπειρία στον εκτελωνισμό διαφόρων προϊόντων, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα και οικιακά είδη. Η τεχνογνωσία μας διασφαλίζει απρόσκοπτες εργασίες εισαγωγής και εξαγωγής, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτών των βιομηχανιών να ευδοκιμήσουν στην παγκόσμια αγορά.

Υγεία

Η BMR Customs Brokers εξυπηρετεί τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού για φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα, διαγνωστικά αντιδραστήρια, ιατρικό εξοπλισμό και αναλώσιμα μέχρι μοσχεύματα και άλλα υγειονομικά προϊόντα. Κατανοούμε την κρίσιμη φύση αυτών των προμηθειών υγειονομικής περίθαλψης και την ανάγκη για αποτελεσματικές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής. Η τεχνογνωσία μας διασφαλίζει την απρόσκοπτη μετακίνηση αυτών των ζωτικών αγαθών, επιτρέποντας στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να προσφέρουν ποιοτικές ιατρικές λύσεις σε ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Ποτά

Στην BMR Customs Brokers εξυπηρετούμε χρόνια τη βιομηχανία ποτών, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων διασφαλίζοντας την ομαλή εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμισή τους, ενώ τηρούμε αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα συμμόρφωσης. Επιπλέον, προσφέρουμε τεχνογνωσία στον χειρισμό των απαιτήσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τα αλκοολούχα ποτά, διασφαλίζοντας ακριβή τεκμηρίωση και έγκαιρη πληρωμή για τη διενέργεια των απρόσκοπτων τελωνειακών διαδικασιών.

Ενέργεια

Η BMR Customs Brokers προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις εκτελωνισμού για τα ενεργειακά αγαθά. Είτε πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο ή πάσης φύσεως ενεργειακά προϊόντα και παρεμφερή εξοπλισμό, διασφαλίζουμε αποτελεσματικές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, ενώ συμμορφωνόμαστε με τους αυστηρούς τελωνειακούς κανονισμούς. Επιπλέον, παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με τις υποχρεώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα, διασφαλίζοντας ακριβή τεκμηρίωση και έγκαιρη πληρωμή των σχετικών φόρων.

Τεχνολογία

Στην BMR Customs Brokers ειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού για τον κλάδο της τεχνολογίας. Κατανοούμε τις μοναδικές απαιτήσεις και κανονισμούς που αφορούν την εισαγωγή και εξαγωγή τεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ειδών και λογισμικών. Με την τεχνογνωσία μας στις τελωνειακές διαδικασίες, διασφαλίζουμε απρόσκοπτες διαδικασίες εκτελωνισμού, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις τεχνολογίας να διακινούν αποτελεσματικά τα εμπορεύματά τους.

Γεωργία

Η BMR Customs Brokers αναγνωρίζει τη σημασία της γεωργικής βιομηχανίας και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού προσαρμοσμένες στα αγροτικά προϊόντα. Κατανοούμε τους ειδικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή και την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων με είδκευση στο βαμβάκι. Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση των απαραίτητων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών για τη διασφάλιση ομαλών εκτελωνισμών των γεωργικών σας προϊόντων.

Υποδομές & Βιομηχανίες

Στην BMR Customs Brokers εξυπηρετούμε τους τομείς των υποδομών και της βιομηχανίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού για ένα ευρύ φάσμα υποδομών και βιομηχανικών αγαθών. Κατανοούμε τις μοναδικές απαιτήσεις και κανονισμούς που αφορούν την εισαγωγή και την εξαγωγή αυτών των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μηχανημάτων, των δομικών υλικών και του βιομηχανικού εξοπλισμού.

Μηχανήματα & Αυτοκίνητα

Η BMR Customs Brokers ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού για τις βιομηχανίες μηχανημάτων, οχημάτων και αυτοκινήτων. Από τα βαρέα μηχανήματα και οχήματα μέχρι τα ανταλλακτικά και τον παρεμφερή εξοπλισμό τους, η ομάδα μας έχει την τεχνογνωσία για την πλοήγηση στις περίπλοκες τελωνειακές διαδικασίες και απαιτήσεις τεκμηρίωσης ειδικά για αυτούς τους κλάδους.

Forwarders & Αποθήκες

Στην BMR Customs Brokers εξυπηρετούμε τον κλάδο των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις εκτελωνισμού για μεταφορείς, forwarders (διαμεταφορείς) και αποθήκες. Κατανοώντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Άλλοι τομείς

Η BMR Customs Brokers εξυπηρετεί ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Κατανοούμε τις μοναδικές απαιτήσεις και κανονισμούς διαφόρων τομέων, διασφαλίζοντας απρόσκοπτες υπηρεσίες εκτελωνισμού προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες ανάγκες. Είτε πρόκειται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών, την τουριστική βιομηχανία, τη μεταφορά εκθεσιακού υλικού αλλά και τον χώρο των τεχνών και της ψυχαγωγίας, έχουμε την τεχνογνωσία να χειριζόμαστε τις τελωνειακές διαδικασίες με ακρίβεια και προσοχή. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών τους.
Μετάβαση στο περιεχόμενο