Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Γεωργία

Η BMR Customs Brokers αναγνωρίζει τη σημασία της γεωργικής βιομηχανίας και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού προσαρμοσμένες στα αγροτικά προϊόντα. Κατανοούμε τους ειδικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή και την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων με είδκευση στο βαμβάκι. Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση των απαραίτητων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών για τη διασφάλιση ομαλών εκτελωνισμών των γεωργικών σας προϊόντων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο