Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Πως διαμορφώνονται οι δασμοί και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων;

Ο δασμός εισαγωγής υπολογίζεται ως ποσοστό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ενώ ο ΦΠΑ υπολογίζεται ως ποσοστό του αθροίσματος της δασμολογητέας αξίας και του δασμού. Οι συντελεστές του δασμού και του ΦΠΑ προσδιορίζονται από την δασμολογική κλάση του εμπορεύματος και τη χώρα προέλευσης του. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η σωστή δασμολογική ταξινόμηση των εμπορευμάτων σας από έμπειρους εκτελωνιστές.

Δασμός = δασμολογητέα αξία x συντελεστής δασμού
ΦΠΑ = (δασμολογητέα αξία + δασμός) x συντελεστής ΦΠΑ

Παράδειγμα: Για την εισαγωγή στυλό από την Κίνα ας υποθέσουμε ότι ο συντελεστής του δασμού είναι 4% και του ΦΠΑ 24%. Έτσι, για την εισαγωγή στυλό δασμολογητέας αξίας €10.000, ο δασμός ανέχεται στα €400 ενώ ο ΦΠΑ στα €2.496 (€10.400 x 24%).

Στην BMR Customs Brokers θα υπολογίσουμε εκ των προτέρων το κόστος των εισαγωγών σας με ακρίβεια ώστε να μην έχετε καμία έκπληξη από απρόβλεπτες χρεώσεις. Η διαφάνεια είναι προτεραιότητά μας, και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε φορά που συνεργαζόμαστε, θα έχετε πλήρη γνώση και έλεγχο των δαπανών σας.