Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Πως διαμορφώνονται η δασμολογητέα αξία κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων;

Η δασμολογητέα αξία είναι η αξία των εμπορευμάτων πάνω στην οποία υπολογίζεται ο δασμός. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογίζεται σαν το άθροισμα των παρακάτω:

  • αξίας τιμολογίου αγοράς προϊόντων
  • ναύλου
  • κόστους ασφάλισής
  • royalties, δικαιωμάτων (αν υπάρχουν)
  • άλλων χρεώσεων σχετικών με την εισαγωγή

Παράδειγμα: Εισάγουμε στην Ελλάδα φωτοβολταϊκά πάνελ από την Κίνα με όρο παράδοσης EXW (ex-works) και αξία τιμολογίου €200.000. Ο ναύλος είναι €4.000 και η ασφάλεια €500. Η δασμολογητέα αξία των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι το άθροισμα των παραπάνω, δηλαδή €204.500.

Αν η αξία τιμολογίου ήταν €204.500, με όρο παράδοσης CIF (cost, freight and insurance) που συνεπώς περιλαμβάνει τον ναύλο και την ασφάλεια, τότε η δασμολογητέα αξία θα διαμορφωνόταν στα €204.500.

Μετάβαση στο περιεχόμενο