Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τι είναι ο αριθμός EORI;

Ο αριθμός EORI (“Economic Operators Registration and Identification number”) είναι σαν τον ΑΦΜ σας για τις τελωνειακές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισής σας στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι συναλλάσσονται με τα τελωνεία της Ένωσης. Ισχύει σε όλη την ΕΕ και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον οικονομικό φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στην BMR Customs Brokers αναλαμβάνουμε την έκδοση αριθμού EORI για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο διεθνές εμπόριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο