Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ποια είναι η τελωνειακή σημασία της εισαγωγής και της εξαγωγής;

Στην γλώσσα των τελωνείων το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής αφορούν μόνο τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Οι συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών δεν περιγράφονται σαν εισαγωγές και εξαγωγές αλλά είναι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα η «εισαγωγή» κοινοτικών εμπορευμάτων από την ΕΕ περιγράφεται ως ενδοκοινοτική απόκτηση ενώ η «εξαγωγή» κοινοτικών εμπορευμάτων σε άλλο κράτος-μέλος περιγράφεται ως κοινοτική αποστολή.

Συνήθως οι εισαγωγές επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς ανάλογα με την αξία των εμπορευμάτων, τη δασμολογική τους κλάση και τη χώρα προέλευσής τους ενώ για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν απαιτείται η καταβολή δασμών εφόσον είναι ενδοκοινοτικές συναλλαγές εντός της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ.

Εισαγωγή: Ελλάδα ← Κίνα
Εξαγωγή: Ελλάδα → Κίνα
Ενδοκοινοτική απόκτηση: Ελλάδα ← Ιταλία
Κοινοτική αποστολή: Ελλάδα → Ιταλία

Μετάβαση στο περιεχόμενο